Шлях України до Конституції


28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Конституцію України. Це стало важливою віхою українського державотворення. Конституція 1996 року не виникла на порожньому місці. Історія розвитку основного закону має глибоке історичне коріння, про шлях якої написано немало праць. І, власне, конституційний процес не завершився прийняттям Конституції 28 червня 1996 року. Він триває увесь час, допоки існує держава і розвивається суспільство. 

Коментарі